Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens Opgaver

Skolebestyrelsens opgaver

  • Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.
  • Godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer.
  • Godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.
  • Godkender inden for de retningslinier, som kommunalbestyrelsen har fastsat, om voksne skal kunne deltage i skolens undervisning på 8. - 10. klassetrin.
  • Godkender inden for visse rammer, om skolen skal medvirke til eller forestå og koordinere kulturcenteraktiviteter.
  • Skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere, kommunalbestyrelsen er ikke bundet af bestyrelsens udtalelse.
  • Kan udarbejde forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.
  • Afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat.
  • Kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen. Samtidig skal bestyrelsen afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.